Specifieke Groepen

Slachtoffers van huiselijk geweld willen het liefste in hun eigen regio blijven. Zij gaan daarom – als het noodzakelijk is – in beginsel naar de reguliere opvang dicht bij huis. Maar soms is hun problematiek zo specialistisch (of nieuw) dat niet elke opvang daarvoor de kennis in huis heeft. Welke hulp is zo specialistisch dat aparte opvang noodzakelijk is? Het eerste criterium is als er een extreem veiligheidsrisico is. Het tweede is dat specialistische hulp nodig is voor problematiek die heel weinig voorkomt.

De centrumgemeenten hebben besloten dat ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor een goed systeem van opvang. Binnen het programma RegioAanpak Veilig Thuis onderzochten we de behoefte aan specialistische opvang, het bestaande aanbod en de match daartussen. Ook met het oog op het toekomstige aanbod. Het gaat op dit moment om:

  • Jonge vrouwen die slachtoffer zijn van eergerelateerd geweld waarbij sprake is van aanzienlijke dreiging en tevens complexe meervoudige problematiek
  • Slachtoffers met een acute vraag naar opvang buiten kantooruren vanuit eergerelateerd geweld
  • Slachtoffers van loverboys waarbij sprake is van aanzienlijke dreiging en tevens complexe meervoudige problematiek
  • Vrouwen die slachtoffer zijn van extreme geweldsdreiging, vrouw van een lid van een criminele bende, of slachtoffer van een psychiatrisch gestoorde bedreiger
  • Vrouwen die te maken hebben met extreme stalking

De wethouders van de centrumgemeenten besloten in januari 2014 dat de centrumgemeenten de extra middelen voor de opvang van specifieke groepen in een apart fonds storten. Vanuit dit fonds wordt een raamovereenkomst gesloten met aanbieders. Een commissie van drie wethouders van centrumgemeenten controleert de afspraken op het gebied van van kwaliteit, prijs en capaciteit. De Algemene Ledenvergadering van de VNG heeft in juni 2014 ingestemd met deze afspraken.  Meer over de afspraken vindt u in dit bericht.

Overigens betaalt het ministerie van Veiligheid & Justitie de opvang van slachtoffers van mensenhandel in de bedenkfase (zij verblijven in de categorale opvang slachtoffers van mensenhandel, COSM).

Welke verantwoordelijkheden hebben gemeenten voor slachtoffers van mensenhandel? Dat staat overzichtelijk op een rij in onderstaande presentatie van de Federatie Opvang.

Download de presentatie over gemeenten en de slachtoffers van mensenhandel