Kwaliteitsdocument

Wat zijn de kwaliteitseisen voor goede opvang? Hoe kun je dat meten? Hoe moet de gemeente op de kwaliteit toezien? Het Kwaliteitsdocument Opvang slachtoffers van huiselijk geweld is een hulpmiddel om voor gemeenten en opvangorganisaties duidelijk te maken wat onder kwaliteit wordt verstaan. Het document is vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis opgesteld door de Federatie Opvang en de VNG. Ambtenaren van verschillende gemeenten en vertegenwoordigers van verschillende opvanginstellingen zijn bij het opstellen van het Kwaliteitsdocument betrokken geweest. Het Kwaliteitsdocument helpt in het gesprek over prestaties en kwaliteit tussen gemeenten en opvanginstellingen, het helpt instellingen om hun kwaliteitsbeleid verder vorm te geven en het is voor gemeenten een middel om de rol als toezichthouder en regisseur waar te maken. Het gaat om een levend document dat mee verandert met de ontwikkelingen in de opvang. 

Download Het Kwaliteitsdocument Opvang slachtoffers van huiselijk geweld (interactieve pdf, mei 2014)