Bekostigingsmodel

In januari 2014 maakten de wethouders van de centrumgemeenten een keuze voor de invoering voor het nieuwe verdeelmodel van de Decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (DU/VO). Vanaf 2015 wordt de DU/VO verdeeld op grond van een objectieve verdeelsleutel (in plaats van op historische gronden). Dit betekent dat een deel van het geld verschuift naar andere delen van het land. De herverdeling verloopt fasegewijs in drie jaar tijd van 2015 tot en met 2017. De wethouders hebben afspraken gemaakt over een zachte landing. Dat wil zeggen dat de nadeelgemeenten in het eerste jaar nog geen geld inleveren. In het tweede jaar leveren ze een deel van de korting in, en in 2017 wordt de korting volledig doorgevoerd. Dit wordt bekostigd door het inzetten van een knelpuntenpot. 

De definitieve afspraken over dit nieuwe, extra geld voor de aanpak van huiselijk geweld zijn in een bestuurlijk overleg met de staatssecretaris bekrachtigd.