Workshop Sociale wijkteams en huiselijk geweld

25 september 2014

Hoe gaan de wijkteams straks om met huiselijk geweld? Hoe kunnen de AMHK’s de wijkteams ondersteunen?  De workshop over dit onderwerp bij de regiobijeenkomst in Eindhoven (18 september) is 'uitverkocht'.
Workshopleider Saskia Daru (Movisie) wil nadrukkelijk niet spreken van een masterclass. ‘We zijn nog te veel op zoek, de praktijken zijn verschillend. Masterclass is daarom een iets te hoogdravend woord.’

Eén van de onderwerpen is de zoektocht naar de balans tussen enerzijds ‘het sociaal wijkteam lost alles op’ en anderzijds ‘huiselijk geweld is zo moeilijk, dat kan alleen een specialist’.
Daru omschrijft de toegevoegde waarde van het sociaal wijkteam als de optelsom van veel verschillende professionals die samenwerken en elkaar versterken.  Hulpverleners, zorgmedewerkers en opbouwwerkers kunnen elk vanuit hun eigen discipline bijdragen aan de aanpak en preventie van huiselijk geweld. ‘Bij pilots in de praktijk blijkt dat de professionals in een wijkteam behoorlijk goed kunnen omgaan met crises. Ook omdat dit natuurlijk is opgenomen in het functieprofiel,’ vertelt Daru.

Samenwerking

Voor de toekomstige AMHK’s is het zoeken naar de organisatie van de samenwerking met wijkteams, ook omdat die binnen één regio vaak heel anders zijn ingericht. De coördinator van het bestaande SHG in Eindhoven, Maria Spijker, houdt een inleiding over de samenwerking tussen de wijkteams van Wij Eindhoven en het SHG. In Eindhoven moeten in 2015 alle vragen in de eerste lijn naar het wijkteam. Het Regionaal Centrum Veilig Thuis is de tweede lijn. Binnen alle wijkteams is één maatschappelijk werker gespecialiseerd in huiselijk geweld. 

Bij het SHG komen nu elkaar jaar 1800 meldingen binnen. De meldingen worden bij binnenkomst beoordeeld (triage) en krijgen een kleurcode. De minder ernstige meldingen (groen en geel) worden belegd bij het wijkteam, maar wel met ondersteuning van het SHG). Van belang is dat de wijkteams een vaste contactpersoon hebben bij het SHG (straks: Regionaal Centrum Veilig Thuis) zodat de lijnen kort blijven.

Download de presentatie van Saskia Daru