Wet verplichte meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling in werking

2 juli 2013

Professionals in de zorg, maatschappelijke ondersteuning en opvang, onderwijs en justitie zijn per 1 juli 2013 wettelijk verplicht om te beschikken over een meldcode waarmee zij in actie kunnen komen tegen huiselijk geweld kindermishandeling.

Bij elkaar gaat het om zo’n anderhalf miljoen professionals. De meldcode is een overzichtelijk vijf-stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling tot aan het moment dat hij moet beslissen over het doen van een melding.

In Rotterdam wordt al vijf jaar gewerkt met een verplichte meldcode. Het aantal adviesaanvragen, consulten en meldingen laat zien, dat daar nu vaker en eerder ingegrepen wordt bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download het persbericht van het ministerie van VWS (1 juli 2013)

Meer informatie over de wet Meldcode (website VWS)

Nieuwsbrief (VWS) over de wet Meldcode (website VWS, 4 juli 2013)