Wat werkt in de multidisciplinaire aanpak kindermishandeling

31 mei 2013

Gecoördineerde samenwerking is noodzakelijk bij de aanpak van kindermishandeling. Een multidisciplinaire aanpak is nodig om sneller en effectiever hulp en veiligheid te kunnen bieden. Wat zijn de do's en don'ts bij deze aanpak?

Geïnteresseerden en betrokkenen bij de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling kwamen op 22 mei bijeen bij ZonMw om ervaringen uit te wisselen.

ZonMw heeft van de ministeries van VWS en V&J de opdracht om de meerwaarde van de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling te ondersteunen en onderzoeken. Zes regionale initiatieven werken mee aan dit onderzoek.

Tijdens de bijeenkomst wisselden de zes initiatieven hun eerste ervaringen uit en werd een inkijkje gegeven in de tussenrapportage. 

Download het verslag van het plenaire programma

Download de verslagen van de workshops

Download informatie over programma Effectief werken in de jeugdzorg

Download de Tussenrapportage over de multidisciplinaire aanpak