VNG stuurt ledenbrief over kwaliteitsimpuls

11 juni 2014

De VNG heeft alle gemeenten een brief gestuurd over de kwaliteitsimpuls in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Rijk, de Federatie Opvang en de VNG maakten hier op 14 mei afspraken over. In de brief staat een overzicht van de afspraken die voor het Rijk aanleiding waren om structureel € 10 miljoen aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang toe te voegen.

In de ledenbrief staat ook informatie over het nieuwe verdeelmodel voor de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang en de overgangstermijn die daarbij is afgesproken. De kern is dat de gemeenten die in de toekomst door de herverdeling minder ontvangen daarvan in 2015 nog niets merken. De gemeenten die er door de herverdeling op vooruit gaan, ontvangen in 2015 wel al meer geld. Zo kunnen voordeelgemeenten vast investeren zonder dat achteruitgang bij de nadeelgemeenten tot knelpunten leidt.

Overleg herverdeling

In de brief staat ook een oproep aan gemeenten om met elkaar in overleg te gaan over afspraken die ongewenste gevolgen van de herverdeling verzachten. In de meicirculaire zijn de bedragen te vinden zijn die voorvloeien uit de afspraken in deze brief.

Download de ledenbrief van de VNG over de kwaliteitsimpuls aanpak huiselijke geweld en kindermishandeling (pdf, 6  juni 2014)
Download de brief van de VNG aan staatssecretaris Van Rijn over de kwaliteitsimpuls (pdf, 19 mei 2014)