Verbeterplan Vrouwenopvang werpt vruchten af

14 mei 2014

De kracht van vrouwen zelf centraal zetten, zorgen dat vrouwen zelf de regie op hun bestaan houden en aan de slag met de hulpvraag van kinderen. Dat zijn enkele van de  belangrijke verbeteringen in de vrouwenopvang. De Federatie Opvang hield gisteren samen met de VNG het landelijk congres ‘Een krachtig perspectief’ als afsluiting van het Verbeterplan Vrouwenopvang.

Directeur Elly van Kooten van de directie Maatschappelijke Ondersteuning van het ministerie van VWS vertelde hoe opvang vroeger bestond uit een dak, eten en een luisterend oor. ‘Maar gaandeweg sloot het aanbod niet meer aan op de vraag, de opvang stond te veel op zichzelf en de eigen werkwijze was niet goed onderbouwd. Maar vanaf 2008 is er hard gewerkt aan een cultuuromslag om samen met cliënten de kwaliteit te verbeteren.’

Verbeterpanel

Inge Verdaasdonk en Bianca van Gelder zaten als voormalige cliënten in het verbeterpanel dat het Verbeterplan beoordeelde vanuit het cliëntenperspectief. Dat verbeteringen hard nodig waren, bleek uit het verhaal van Inge die zeven jaar geleden in de opvang de zeggenschap over haar leven even totaal kwijt was in de opvang. ‘Ik kon er niet werken, niet studeren en de opvang bepaalde wanneer ik mijn kinderen mocht zien.’  Bianca zat een paar jaar later in de opvang en haar ervaring is veel positiever. ‘Ik had iemand die naast me stond en samen met mij keek naar mijn situatie.’ Het was wel zo dat Bianca alle hulp verloor toen ze verhuisde naar een andere regio, wat het belang illustreert van samenhang in het stelsel van de aanpak van huiselijk geweld. Inge en Bianca namen graag deel aan het verbeterpanel. ‘Zo dragen mijn ervaringen bij aan veranderingen waar anderen iets aan hebben,’ zegt Inge.

Waardering krachtgerichte aanpak

Katinka Lünneman van het Verweij Jonkerinstituut evalueerde het Verbeterplan. ‘Een van de uitkomsten is de waardering voor de krachtgerichte aanpak.’ Ze vertelde dat in alle instellingen ‘Krachtwerk’ als methode is ingevoerd. Dit jaar zijn veel instellingen begonnen met ‘Veerkracht’, een methode om met de eigenstandige hulpvraag van kinderen aan de slag te gaan.’ Daarnaast waren er projecten voor het verbeteren van de huisvesting van de opvang, deskundigheidsbevordering, sociale activering (zinvolle dagbesteding) en projectbeschrijvingen van de hulpverlening.

Netwerk

Directeur-bestuurder Ronald Sietsma van Stichting Wende zei dat hij trots is op wat er is bereikt. ‘De sector is sterk geprofessionaliseerd. ‘We hebben geleerd om beter aan te sluiten op de hulpbehoefte’ en te werken in een landelijk netwerk Veilig Thuis.  Iedereen is hieraan gecommitteerd en we hebben gezamenlijke afspraken over landelijke functies zoals eergerelateerd geweld.’ Sietsma zei ook dat de sector ook dit jaar wil verder gaan met een innovatieagenda.

Bij het congres werd het Kwaliteitsdocument Opvang slachtoffers huiselijk geweld gepresenteerd. Meer daarover in dit bericht.