Veilige Toekomst. Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang

15 december 2015

Kinderen snappen wel degelijk iets van wat iedereen hier heeft meegemaakt. En dat heb ik dus ook...
Je krijgt meer aan je hoofd dan een kind aan zijn hoofd mag hebben. En dat belemmert mij wel.’

(jongen in de vrouwenopvang, 16 jaar)

Dit is een citaat uit het boekje Veilige Toekomst, een uitgave van de Federatie Opvang en Stichting Kinderpostzegels. Het gaat over wat kinderen in de opvang nodig hebben aan hulp.

Kinderen in de vrouwenopvang (en maatschappelijke opvang) hebben veel meegemaakt, ze moeten vaak ineens familie, school en vriendjes achterlaten en verblijven op een tijdelijke, vaak geheime locatie. Dat er aandacht is voor hun ouders is belangrijk voor kinderen, maar zij zelf hebben hun eigen ervaringen en trauma’s.

Preventie

De Federatie Opvang en Stichting Kinderpostzegels pleiten er daarom voor dat kinderen een eigen hulpverleningsprogramma krijgen. Dat is ook belangrijk om te voorkomen dat problemen en geweld overgaan van generatie op generatie.

Betere hulpverlening

Het boekje is een leidraad voor gemeenten, hulpverleners en ketenpartners om de kwaliteit van de hulpverlening aan kinderen te verbeteren.