Van Rijn komt op Congres huiselijk geweld en kindermishandeling, u ook?

6 september 2013

Het programma van het Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling staat nu in grote lijnen vast. 's Morgens is er een discussie tussen Eileen Munro (London School of economics & political science) en Jacques Wallage over de gedecentraliseerde aanpak. Staatssecretaris Van Rijn van VWS licht de decentralisaties toe en gaat erover in gesprek met de congresdeelnemers.

Ontschotten en doorpakken is het motto van het congres. Door de decentralisaties (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) verandert er veel in de Jeugdzorg en bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De kernwoorden zijn: eigen kracht, integraal werken en generalistische wijkteams. Gemeenten krijgen wel de regie, maar ook minder mindelen. Hoe kunnen we onder die omstandigheden de hulpverlening verbeteren, de veiligheid waarborgen en de verbinding maken met andere professionals?

Een greep uit de onderwerpen die in het plenaire programma en in de workshops aan bod komen:

  • Hoe zorgt de gemeente voor een sluitende aanpak? Hoe helpt de regiovisie daarbij?
  • Burgerkracht en zelfregie zijn nieuwe bouwstenen voor het beleid, maar hoe regel je dat?
  • Sociale wijkteams: kan een generalist specilistische problemen hanteren?

Voor wie?
Het congres is interessant voor gemeenteambtenaren , bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders in het onderwijs, (jeugd)welzijn en maatschappelijk werk, jeugdzorg, hulpverlening, opvang, politie en justitie, en reclassering.

Wanneer en waar?
Maandag 18 november 2013 aan het begin van de 'Week van Kinderen Veilig' in het NBC in Nieuwegein. 

Het definitieve programma staat half september op www.congreshuiselijkgeweld.nl Hier kunt u zich ook inschrijven.