Uitkomst masterclass Risicoregelreflex

30 september 2014

In de Jeugdzorg bestaat een doorgeschoten neiging om veiligheidsrisico's af te dekken met steeds nieuwe regels. Het is van belang om te voorkomen dat regel op regel wordt gestapeld want dit leidt per saldo niet tot meer kwaliteit.

Dat zeggen veel medewerkers van organisaties die meededen aan de masterclasses over de Risicoregelreflex bij de regionale bijeenkomsten in september. De risicoregelreflex is 'de bestuurlijke neiging om het voortdurend verminderen van risico's al dan niet naar aanleiding van een incident als een vanzelfsprekende opgave aan te merken'.

Punten uit alle masterclasses om preventief te handelen, zowel voor gemeenten als voor organisaties zijn:

  • Doe vooraf als gemeente een risicoanalyse samen met de organisaties.
  • Vertrouwen in de organisatie is een voorwaarde.
  • Geef ruimte aan een organisatie.
  • Vertrouwen ontstaat door communicatie. Dit geldt voor wethouder/gemeente naar de organisatie en andersom. Dit geldt ook voor de wethouder richting de gemeenteraad. En dit laatste vooral tijdig doen. Ook preventief over de afspraken met organisaties. Als er een incident heeft plaatsgevonden snel met de gemeenteraad in gesprek.

Meer informatie