Samenwerking huiselijk geweld is in West-Brabant beklonken

25 juni 2013

Gemeenten en  hulpverlenende organisaties in West-Brabant hebben hun samenwerking bij de aanpak van huiselijk geweld vorige week beklonken in een convenant. Het gaat om 18 gemeenten en meer dan 30 hulpverlenende instellingen.

Ze hebben afspraken gemaakt over activiteiten op het gebied van voorlichting, preventie en (vroeg)signalering. En ook over activiteiten om het geweld te stoppen en een focus op herstel en nazorg. De regio heeft een gezamenlijk beleidskader gemaakt 'Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid', het convenant dat het beleidskader begeleidt, is bedoeld om de afspraken over samenwerking te bekrachtigen. De West-Brabantse gemeenten hadden op veel deelterreinen al een goedlopende samenwerking. Voorafgaand aan het opstellen van het beleidskader organiseerde centrumgemeente Breda drie bijeenkomsten in de subregio's. 

Consultatie
Het beleidskader is daarna voor consultatie naar alle partners gestuurd, en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad van Breda en door de colleges van B&W in de regio. Zij hebben het stuk omarmd en ook hun eigen raden geïnformeerd. 

Dowload het beleidskader 'Van Handelingsverlegen naar Verantwoordelijkheid' (West-Brabant, juni 2013)

Download het convenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant (juni 2013)