Rotterdam en regiogemeenten maken samen regiovisie

28 oktober 2013

De wethouders van centrumgemeente Rotterdam en de regiogemeenten waren op 16 oktober bij elkaar om een besluit te nemen over het opstellen van een regiovisie voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Al eerder kwam in deze regio het vraagstuk op tafel hoe de verschillende gemeenten medeverantwoordelijk zijn voor dit beleidsterrein. De landelijke ontwikkelingen vanuit het programma dat de VNG en de FO samen uitvoeren en het samengaan van AMK en SHG waren de aanleiding om opnieuw rond de tafel te gaan.

Werkgroep
Na een korte en constructieve vergadering was de lijn duidelijk:  een werkgroep gaat aan de slag met het opstellen van een Regiovisie. Wie dat precies gaat doen moet nog worden besloten, maar het vrijmaken van ambtelijke capaciteit is geen probleem. De centrumgemeenten krijgen immers € 75.000 in 2013 en in 2014 voor het opstellen van een regiovisie op huiselijk geweld en kindermishandeling (dit staat in de meicirculaire).