Resultaten onderzoek naar preventie kindermishandeling

25 september 2013

Het aantal mishandelde kinderen is in de afgelopen jaren niet gedaald. Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) heeft in Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem en Breda onderzoek gedaan naar de preventie van kindermishandeling. In het rapport rapport 'Meldcode: stap 0' staan voorbeelden, knelpunten en verbeteringen.

In het rapport staan drie hoofdaanbevelingen:

  • Breed en gezamenlijk kijken: zorgen dat alle risico's en beginnende problemen in een gezin in beeld zijn.
  • Integrale aanpak:beginnende problemen op meerdere leefgebieden in samenhang aanpakken.
  • Vergroten van het bereik van een preventieve aanpak: professionals moeten weten welke kinderen een verhoogd risico lopen en wat ze met die risico's moeten doen.

Knelpunten zijn nu vaak het ontbreken van kennis en vaardigheden bij professionals, het niet bereiken van alle hulpbehoevende gezinnen, onvoldoende gebruik van de Verwijsindex risicojongeren (VIR) en het ontbreken van een integrale aanpak.

Download het rapport Meldcode: stap 0