Regiovisie Zeeland is in concept klaar

6 mei 2014

De regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland is in concept gereed. De visie is opgesteld door het CZW Bureau, het gezamenlijke Zeeuwse bureau voor beleidsondersteuning Zorg en Welzijn.
In de visie is uitgegaan van de provincie Zeeland als één regio in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Tegelijkertijd legt de visie de nadruk op lokaal werken. Het nieuw te vormen AMHK moet nauw gaan samenwerken met de sociale wijk- en jeugdteams in de gemeente. ‘De casussen met een laag risicoprofiel kan het wijkteam zelf doen, als het ernstiger is, komt het AMHK erbij,’ vertelt beleidsadviseur Suzanne van der Graaf van het CZW Bureau. ‘Dat moet niet  bureaucratisch gaan, maar medewerkers van lokale teams moet laagdrempelig kunnen sparren met het AMHK. De uitdaging voor het nieuwe AMHK is om goed op alle teams aan te sluiten, want die teams worden lokaal heel verschillend vormgegeven.’

Risico taxatie

Zeeland gaat werken met één risicotaxatie instrument voor alle samenwerkingspartners. Die risicotaxatie is de basis voor een advies, een consult bij het AMHK of in samenspraak met het AMHK kan worden besloten dat een casus wordt overgedragen. In elke situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling maakt een deskundige, met hulp van anderen een inschatting van de situatie. Op basis van de risicotaxatie wordt hulp ingezet en geëvalueerd. ‘We willen zorgvuldig gaan meten of hulp effectief is en vastleggen wat we gaan doen,’ zegt Van der Graaf.

Uitvoeringsafspraken

Met alle samenwerkingspartners en gemeenten worden uitvoeringsafspraken gemaakt om de verantwoordelijkheden van de lokale teams, het AMHK, procesregisseurs en casusregisseurs duidelijk vast te leggen.
Een werkgroep met ambtenaren van verschillende disciplines uit alle regio’s bereidde de conceptvisie voor in zeven intensieve bijeenkomsten. Bij de laatste waren ook ketenpartners zoals het CJG, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie aanwezig. De regiovisie gaat de komende weken voor advies naar alle partners en naar de gemeenten. Het is de bedoeling dat de colleges van B en W er in juni over besluiten.