Regiovisie overal in de maak, raadpleeg de praktijkvoorbeelden

21 januari 2014

Gemeenten zijn volop aan de slag met het maken van regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Maar er moet nog hard worden gewerkt om overal voor 1 januari 2015 een regiovisie bestuurlijk vastgesteld te krijgen.

In veel (centrum)gemeenten zijn startbijeenkomsten geweest met regiogemeenten en ketenpartners. In twee derde van de centrumgemeenten ligt er een bestuurlijke opdracht voor het opstellen van een regiovisie. In vier centrumgemeenten (Dordrecht, Leiden, Gouda en Breda) is al een regiovisie bestuurlijk vastgesteld. 

Praktijkvoorbeelden
Op de website van RegioAanpak Veilig Thuis staan de nu beschikbare stukken bij elkaar in de toolkit (rubriek ‘praktijkvoorbeelden’). In de rubriek ‘Nieuws’ besteden we geregeld aandacht aan ontwikkelingen in verschillende gemeenten.

Meer informatie