Regiovisie Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt bij colleges

19 december 2013

De regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft  een gezamenlijke visie op de aanpak van geweld in huiselijke kring  opgesteld. De visie is verzonden naar de colleges van de regiogemeenten en naar de samenwerkingspartners.

Gemeente Dordrecht nam het voortouw voor de regiovisie. Tegelijk met het opstellen van een regiovisie werkten de partners in het Veiligheidshuis aan het verbeteren van de Ketenaanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties. ‘We hebben tempo gemaakt omdat de regiovisie en het Veiligheidshuis bij elkaar horen,’ zegt beleidsmedewerker Vittorio Dorigo van de gemeente Dordrecht.

Werkconferenties
De regiovisie is tot stand gekomen in twee werkconferenties met de regiogemeenten en alle partners uit de zorg, politie en justitie. De aanpak bestaat globaal uit vier elementen waarbij samenwerking steeds cruciaal is.

  • Voorkomen (voorlichting en preventie) van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • (Vroeg) signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Stoppen (hulpverlening – opvang – vervolging) van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Schade beperken (herstel en nazorg) van de gevolgen van huiselijk geweld enkindermishandeling

Bij de werkconferenties stelden de regiogemeenten en de professionals een actie-agenda op met concrete acties die gemeenten en instellingen aanvullend op hun reguliere werkzaamheden gaan uitvoeren. Het is de bedoeling dat de regiogemeeten en de partners in februari een convenant tekenen, in januari worden de plannen voor 2014 concreet gemaakt.

Download Regiovisie Een Veilig Thuis regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (pdf, december 2013)

Download Convenant samenwerking regiovisie Zuid-Holland Zuid (pdf, december 2013)

Download Actieagenda Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zuid-Holland Zuid (pdf, december 2013)

Download Raadsinformatiebrief over regiovisie (pdf, december 2013)

Download Collegebesluit (Word, 10 december)

Andere praktijkvoorbeelden vindt u in de toolkit van deze website.