Reageer op de handreiking Regiovisie

31 mei 2013

De handreiking Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling helpt gemeenten om in hun regio tot afspraken te komen. In het stuk staan handvatten en keuzemogelijkheden. 

De handreiking is bedoeld voor ambtenaren van (centrum)gemeenten en wethouders. 

In de zomer gaan we de handreiking actualiseren, ook naar aanleiding van de reacties van gebruikers. Hebt u opmerkingen over de handreiking? Wij horen ze graag, u kunt uw reactie inzenden tot half augustus via info@regioaanpakveiligthuis.nl

Andere vragen
Heeft u vragen over het proces om te komen tot een regiovisie? Wilt u advies over de opzet van een startbijeenkomst? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl of bel met één van de teamleden