Programma is definitief, kom naar één van de regiobijeenkomsten

16 juni 2014

Het programma van de regiobijeenkomsten over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat nu vast. We organiseren deze bijeenkomsten vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis samen met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. De bijeenkomsten zijn bedoeld om inhoudelijk flink de diepte in te gaan. Bent u beleidsambtenaar, projectleider of professional van het CJG, politie of een andere ketenpartner? Schrijf u dan snel in. 

In het plenaire gedeelte is er een presentatie in samenwerking met het Trimbos Instituut en het Verwey-Jonker instituut over de beleidsontwikkelingen in de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en/of over twee recente onderzoeken over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat kunnen gemeenten hieruit leren? 

Masterclasses

's Middags zijn er masterclasses over zes verschillende onderwerpen waarvan u er drie kunt uitkiezen

  • Masterclass Risico-regelreflex in het sociale domein: Hoe voorkom je overreactie op incidenten? Is het een vanzelfsprekende opgave om elk risico te vermijden? Wat te doen als na een incident een sfeer ontstaat van schuld en afrekenen?
  • Masterclass Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)In deze Masterclass lichten een aantal regio’s de problemen uit hun praktijk van het AMHK-proces nader toe. Leden van het Ondersteuningsprogramma geven advies, halen er best practices uit andere regio’s bij en geven deelnemers de gelegenheid om te reageren, zelf oplossingen te aan te dragen, hun ervaringen te delen.
  • Masterclass Hoe maak ik werk van Aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling? Tips, trucs en andere hulpmiddelen De gemeentelijke aanpak van kindermishandeling kan beter, blijkt uit recent verschenen onderzoeksrapporten. Deze Masterclass begint met een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksbevindingen en verbeterkansen. Vervolgens reiken experts van Augeo, Bernard van Leer Foundation, Kinderpostzegels en het Nederlands Jeugdinstituut u praktische tips en hulpmiddelen aan voor de aanpak van kindermishandeling. Wilt u praktisch advies over preventie; signalering of monitoring van kindermishandeling, dan is deze masterclass dé plek. 
  • Masterclass Sociale wijkteams Sociale wijkteams spelen een rol bij preventie, signaleren, aanpakken en nazorg. Hoe geven ze daar dan vorm aan? Hoe stuurt de gemeente zonder op de stoel van de professional te gaan zitten? Welke verpichtingen brengt de meldcode met zich mee? Elma Groen, afdelingshoofd in Uden, vertelt hoe zij het aanpakt. Het veiligheidsdomein en het sociaal domein worden met elkaar verbonden en er wordt gewerkt aan leiderschap vanuit vertrouwen.
  • Masterclass Evidence based praktijk In het ochtendprogramma komen twee onderzoeken aan de orde (Trimbos en Verwey-Jonker) die onlangs zijn gepubliceerd over de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hoe kunnen we de uitkomsten van onderzoek en wetenschappelijke inzichten implementeren in de praktijk? Wat betekent dit voor de organisatie van de keten van preventie, signalering, herstel veiligheid en nazorg? Welke keuzes vraagt dat van gemeenten?
  • Kiezen voor een Multidisciplinaire aanpak van Kindermishandeling Wat zijn de kenmerken, werking en de meerwaarde? Hoe kan u in uw gemeente/regio hier vorm aan geven?In een afwisselend programma krijgt u informatie uit het onderzoek naar vooruitstrevende regionale initiatieven. U wordt uitgedaagd om voor uw eigen regio een globale inrichting van een multidisciplinaire aanpak kindermishandeling te doordenken en gaat u met de andere deelnemers in gesprek.

Waneer en waar?

  • Donderdag 11 september, Hotel van der Valk in Haarlem
  • Donderdag 18 september, Regardz Gele Kegels in Eindhoven
  • Donderdag 25 september, De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle

De bijeenkomst die was gepland in Amersfoort is komen te vervallen. 

Inschrijven

Het volledige programma en de mogelijkheid om in te schrijven vindt u op de congreswebsite