Plannen worden steeds meer praktijk

14 december 2016

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat op de kaart in gemeenten. Ze zien het belang en zijn in de praktijk actief om hun regiovisies levend en actueel te houden.

Dat concluderen medewerkers van het programma RegioAanpak Veilig Thuis die de afgelopen jaren hebben gemonitord hoe er in gemeenten is gewerkt aan de regiovisies, en hoe het gaat met de uitvoering.

Uit de monitor blijkt verder dat gemeenten het afgelopen jaar druk zijn geweest met het in orde brengen van Veilig Thuis als organisatie. Samenwerking tussen Veilig Thuis en de politie vraagt veel aandacht. Evenals het versterken van de kennis en expertise van wijkteams op het terrein van huiselijk geweld.

Download de rapportage Monitor op de werking van de regiovisies (pdf, december 2016)