Pilots voorkomen financiële uitbuiting ouderen

7 november 2013

Zeven gemeenten gaan samenwerken met bijvoobeeld banken, notarissen en woningcorporaties om financiële uitbuiting te voorkomen. Dat gebeurt in het kader van pilots van actieprogramma Ouderen in veilige handen. Ook partijen die normaal al betrokken zin bij ouderenmishandeling doe eraan mee.

Het is gebleken dat notarissen en banken financiële uitbuiting van ouderen soms wel signaleren, maar niet weten hoe ze hiermee moeten omgaan.Het doel van de pilots is om samenwerkingsvormen te ontwikkelen om financiële uitbuiting beter te kunnen aanpakken. Het tegengaan van eenzaamheid is daarbij een belangrijk onderwerp omdat dit een risicofactor is.

Resultaten komen beschikbaar
Bureau B&A ondersteunt de uitvoering en zal na afloop de resultaten en goede voorbeelden uit de pilots beschrijven. De pilots lopen tot eind 2014, het materiaal komt uiterlijk in maart 2015 beschikbaar. De zeven gemeenten waar de pilots worden gehouden zijn Almere, Den Bosch, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem en Rotterdam

Wilt u op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de nieuwsbrief van het actieplan Ouderen in veilige handen