Opbrengsten masterclass Evidence based praktijk

30 september 2014

Hoe kunnen we uitkomsten van onderzoek (bijvoorbeeld het recente onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut) vertalen naar beleid en wat betekent dit voor de organisatie van de praktijk? Die vraag stond centraal in de masterclasses Evidence based praktijk bij de regiobijeenkomsten in september. 

Eén van de inzichten is dat de interactie tussen wetenschap en beleid vaak beter is belegd dan de interactie tussen wetenschap en praktijk. In de dagelijkse praktijk van professionals is weinig tijd en ruimte om actief met kennisimplementatie bezig te gaan. Een oplossing zou zijn om binnen elke organisatie iemand aan te wijzen die hier verantwoordelijkheid voor draagt. Overigens is professionele reflectie niet alleen van belang voor ambtenaren en mensen uit de praktijk, maar ook voor wetenschappers. 

Andere accenten

De uitkomsten van de verschillende masterclasses waren hier en daar net een beetje verschillend. De korte samenvattingen kunt u hier downloaden.