Op naar een Kwaliteitsdocument Vrouwenopvang

22 oktober 2013

Wat versta je onder kwaliteit? Met die vraag van projectleider Ernie van Dooren begon half september het traject voor het opstellen van een kwaliteitsdocument Vrouwenopvang.

(Beleids)medewerkers van de gemeenten Zwolle, Den Haag, Breda, Hilversum en Arnhem doen mee in de groep ‘meedenkers’. Vanuit de sector nemen medewerkers deel van Kadera, Xonar, Kwintes, Fier Fryslân, en Moviera.

Wat is de bedoeling?
De bedoeling van dit deelproject van RegioAanpak Veilig Thuis is een door gemeenten en de sector gedragen kwaliteitsdocument te maken. Met daarin afspraken over de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop. Uiteindelijk moeten er afspraken komen voor de kwaliteit van de gehele keten van aanpak van huiselijk geweld. De planning is dat het kwaliteitsdocument in het eerste kwartaal van 2014 klaar is. Op het uiteindelijke document kunnen gemeenten en de sector vervolgens voortbouwen.

Gemeenschappelijk vertrekpunt
Op de vraag hoe zij kwaliteit opvatten, reageerden deelnemers divers. ‘Ik wil met die meiden werken alsof het mijn eigen dochters zijn,’ zei iemand. De ander vond dat kwaliteit samenhangt met ‘weten wat je wilt bereiken, en hoe je dat wilt doen’. Een derde verstaat onder kwaliteit dat opvang bijdraagt aan een veilig leven van jongeren en volwassenen, dat zij het leven zelf weer aankunnen.’ Eén ding was meteen duidelijk. Zowel gemeenten als instellingen stellen het belang van cliënten voorop, een belangrijk gemeenschappelijk vertrekpunt.

Je onderscheiden met kwaliteit
Voor de vrouwenopvang is kwaliteit ook een middel tot zelfregulering en positionering. Het speelveld gaat de komende jaren veranderen. Met goede en aantoonbare kwaliteit kan de opvang zijn positie verduidelijken. Bij de gemeenten speelt een mix van aspecten een rol:  transparantie ten aanzien van  resultaten, inzichtelijk maken wat goed functionerende partijen zijn en kwaliteitsborging en verbetering van de dienstverlening en opvang.

Verder in november
De discussies worden eind november voortgezet.  We gaan gemeenten en instellingen eerst via een enquête naar hun meningen over kwaliteit vragen. Verder hangt dit project samen de kwaliteitstrajecten bij de andere decentralisaties zoals de Jeugdwet en de herziening van de langdurige zorg. Voor de deelnemers is dat ook een belangrijk aandachtspunt. De volgende bijeenkomst van het kwaliteitstraject staat gepland op 26 november.