Noteer de datum van ons slotcongres

8 april 2016

Huiselijk geweld zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en plegers. Dat was bij de start in 2013 het doel programma RegioAanpak Veilig Thuis. 

Op 8 december van dit jaar sluiten we de deuren met een niet te missen slotcongres. Dat doen we samen met het programma Doorontwikkeling Veilig Thuis.

Resultaten

Op het congres kijken we terug op alles wat er in drie jaar is bereikt om een beter en toekomstbestendig stelsel voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in te richten. Waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de gehele keten: van preventie en opvang tot herstel en nazorg. We presenteren alle opbrengsten, resultaten en producten.

Voor wie?

Kortom, het wordt een dag waar geen enkele gemeentelijke beleidsadviseur, gemeentebestuurder en professional betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld, kan ontbreken. Zet u het vast in uw agenda? De locatie is een centrale plek in het land en voor dit congres willen we een hele dag uittrekken.