Nieuwsbrief Ouderen in veilige handen

9 oktober 2013

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan.

Het ministerie van VWS voert samen met andere partijen 10 concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen. Deze week verscheen de tweede editie van de nieuwsbrief. 

Voorkomen financiële uitbuiting
In de nieuwsbrief wordt onder meer aandacht besteed aan het project 'Voorkomen van financiële uitbuiting'. Het project bestaat uit pilots in 7 gemeenten, juist omdat de aanpak van ouderenmishandeling vooral op lokaal niveu vorm moet krijgen. Almere, Den Bosch, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem en Rotterdam doen mee. Andere gemeenten kunnen straks putten uit hun ervaringen. De pilots lopen tot eind 2014.

Download de nieuwbrief