Nieuwsbrief ondersteuningsprogramma AMHK

29 oktober 2013

Het ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Het programma helpt gemeenten bij het opzetten van Advies- en Meldpunten Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) met deskundig advies en speciaal te ontwikkelen producten en instrumenten.

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor volwassenen en kinderen die te maken hebben met  geweld of mishandeling in de huiselijke kring. Ze moeten samen met buurgemeenten in de regio een bovenlokaal Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling organiseren. Dit vloeit voort uit de nieuwe Jeugdwet en de Wmo.

Toegankelijk meldpunt
De AMHK's fungeren als herkenbaar en toegankelijk meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ze geven advies en informatie aan mensen die een melding doen en ze doen onderzoek om te bepalen of er sprake is van een vorm van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Wat biedt het ondersteuningsprogramma?

  • Factsheets: feiten en cijfers over huiselijk geweld en kindermishandeling, de Jeugdwet en de WMO, financiering etc.
  • Scenario's: verschillende mogelijke modellen om het keuzeproces bij de vormgeving van een AMHK in regio's te vereenvoudigen;
  • Handreikingen voor de inrichting van een AMHK en de samenvoeging van functies;
  • Een model-handelingsprotocol voor het AMHK.
  • Versnellingsconferenties om het besluitvormingsproces in een regio te stroomlijnen en te versnellen
  • Een programma voor deskundigheidbevordering voor AMHK-medewerkers waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis van Movisie en het NJi.

Meer over het programma, de mogelijkheden voor ondersteuning en de leden van het programmateam vindt u in de nieuwsbrief. 

Download de nieuwsbrief van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG