Monitor regiovisies

8 april 2016

Hoe werken de regiovisies op de aanpak van huiselijk geweld uit in de praktijk? Programma RegioAanpak Veilig Thuis zet opnieuw een monitor uit om er een beeld van te krijgen.

Deze monitor is het vervolg op de eerdere monitor van ruim een jaar geleden. Toen bleek dat de meeste gemeenten goed op streek waren of bijna klaar met het invoeren met de regiovisies. Preventiebeleid en de ontwikkeling van Veilig Thuis waren destijds onderwerpen die nog aandacht vroegen.

Uitvoeringsplannen

Nu gaat de monitor om de volgende stap. Uitvoeringsplannen, samenwerkingsafspraken en hun werking in de praktijk. Welke uitvoeringsplannen zijn gemaakt? Hoe loopt bijvoorbeeld de samenwerking tussen Veilig Thuis en de wijkteams? Hoe verloopt de samenwerking tussen Veilig Thuis enerzijds en politie, justitie en het Veiligheidshuis anderzijds? Een belangrijke andere vraag is: welke knelpunten spelen er in de praktijk?

De monitor wordt één dezer dagen (april 2016) verstuurd. Regioconsulenten Rinske Masselman en Annette van Delft nemen vervolgens contact op met de gemeenten om de vragen door te nemen.