Monitor in-, door- en uitstroom opgeleverd

13 december 2016

Hoeveel cliënten helpt de vrouwenopvang na huiselijk geweld? Hoe lang duurt de hulpverlening? Hoeveel vrouwen komen uit een andere gemeente? Op deze veelvoorkomende vragen zijn nu antwoorden te geven. 

De monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang is opgeleverd. Vrouwenopvangen die meedoen zien op een eigen website de gegevens van hun instelling. Het betreft in het bijzonder de cliënten in de residentiële opvang. De Federatie Opvang maakt een landelijke rapportage van een deel van de gegevens. 

Cijfers 2015

De belangrijkste bevindingen voor 2015 zijn:

  • Ruim 7300 cliënten zijn in de monitor geregistreerd
  • 65 % van de cliënten krijgt andere dan residentiële opvang (ambulant)
  • Bijna altijd is er voor cliënten  binnen 3 dagen tot een week een plek
  • 70 % van de cliënten komt uit het eigen werkgebied van de instelling
  • Belemmerende factoren bij de uitstroom zijn: geen huisvesting, niet terug kunnen naar de stad van herkomst, geen vervolghulp beschikbaar
  • Voor crisisopvang zijn 400 plaatsen beschibaar

Download de brochure over de monitor in-, door- en uitstroom vrouwenopvang (pdf, december 2016)