Mijn kind hoeft niet hetzelfde mee te maken

16 mei 2014

Veel belangstelling voor de workshop ‘Mijn kind hoeft niet hetzelfde mee te maken’ bij het landelijke congres over Vrouwenopvang op 13 mei in Utrecht. In steeds meer instellingen wordt gewerkt met de Veerkracht-methodiek om kinderen te helpen. Het is cruciaal dat kinderen hulp krijgen in de opvang, ook om te voorkomen dat huiselijk geweld van generatie op generatie doorgaat.

Danijela Petrovic en Marleen Derks van de Blijfgroep Noord-Holland vertelden vanuit hun praktijk. Kinderen die als getuige of slachtoffer te maken hebben met huiselijk geweld krijgt daar later als slachtoffer of dader in veel gevallen weer mee te maken. Bij kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld is dat 65%. ‘Daarom is het noodzakelijk om te werken met de hulpvraag van kinderen, om die overdracht te stoppen,’ zei Marleen.

Systeemgericht werken

Het is van belang om systeemgericht te werken; zowel de moeder als de vader en waar mogelijk opa’s en oma’s moeten erbij worden betrokken, vertelde Marleen.  ‘In bijna alle gevallen voelen ouders zich er verantwoordelijk voor dat het goed gaat met hun kinderen. Goede ouderervaringen zijn een factor die helpen voorkomen dat het weer fout gaat.’
De methodiek Veerkracht is erop gericht de kracht van het kind te herstellen.  Bij het binnenkomen in de opvang worden kinderen gescreend (is er alleen de crisis of speelt er meer?), de omgeving wordt betrokken, er wordt een veiligheidsplan gemaakt en een actieplan. Ouders krijgen begeleiding.

Schuldhulpverlening

Deelnemers aan de workshop herkenden zich in het verhaal van de inleiders. Eén van hen reageerde dat het ook belangrijk is om ook andere problemen in gezinnen aan te pakken, bijvoorbeeld schulden. ‘Het duurt soms lang voordat mensen bij de schuldhulpverlening terecht kunnen.’  Een andere deelnemer ging in op het aspect van positieve ouder-ervaringen. ‘Juist daarom zou het fijn zijn als een moeder met haar kinderen soms iets leuks kan gaan doen, een dag naar een pretpark of zo. Daar is alleen nooit geld voor. Maar het is fantastisch dat ik hier in gesprek raak met mijn buurvrouw die blijkt te werken bij een fonds.’

Bij het bestuurlijk overleg tussen Rijk, Federatie Opvang en VNG zegde staatssecretaris Van Rijn van VWS toe dat er € 10 miljoen extra beschikbaar komt voor een kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld. Eén van de voorwaarden die daaraan verbonden zijn is dat de sector met de aan de slag gaat met de hulpvraag van kinderen om de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld te stoppen.

Download de factsheet over de methodiek Veerkracht (pdf Federatie Opvang)