Meedenkers kwaliteit gezocht

30 juni 2013

Wat zijn de kwaliteitseisen voor goede opvang van slachtoffers van huiselijk geweld? Wat zijn daarbij de verwachtingen van gemeenten? En van de zorgaanbieders?

Vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis gaan we een kwaliteitsdocument ontwikkelen op basis van overleg met gemeenteambtenaren en professionals uit de sector. We willen een 'stakeholdersteam' vormen dat meedenkt en reageert op de plannen. Voor dit team zoeken we nu leden: ambtenaren van gemeenten en mensen van instellingen. Om samen na te denken over hoe 'kwaliteit' eruit moet zien.

Deze oproep is bedoeld om te inventariseren wie interesse hebben. Begin juli weten we meer over wat we precies vragen van de leden van het stakeholdersteam en hoeveel tijd dit kost. We willen het team eind augustus hebben samengesteld en eerste bijeenkomst houden op 19 september van 10:00 tot 13:00 uur in Utrecht. 

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar ico.kloppenburg@vng.nl