Masterclass: Werk maken van huiselijk geweld en kindermishandeling

25 september 2014

Hoe kun je als gemeente (meer) werk maken van huiselijk geweld en kindermishandeling? Bij deze masterclass, onderdeel van de Regiobijeenkomsten in september, krijgen deelnemers tips en trucs.

Tijne Berg van het Nederlands Jeugdinstituut neemt de deelnemers mee in twee recente onderzoeken.

In de eerste plaats deed BMC deed onderzoek naar de regierol van gemeenten bij huiselijk geweld. De uitkomst is dat gemeenten het lokale beleid meestal niet voldoende is omschreven. Zo ontbreekt vaak hoe de verplichte meldcode wordt toegepast. Datzelfde geldt voor het meldings- en signaleringsbeleid.

Kinderombudsman

De Kinderombudsman onderzocht het preventiebeleid van gemeenten. Weliswaar heeft driekwart van de gemeenten preventiebeleid, maar het is meestal niet duidelijk wat het effect daarvan is. De Kinderombudsman pleit voor meer gemeentelijke regie. De risicodoelgroepen moeten in beeld komen, er moeten effectieve programma’s worden ingezet en het bereik en de resultaten moeten worden gemonitord.

Concrete tips

Onderzoek is mooi, maar hoe kunnen we gemeenten concreet helpen? Die vraag werkt Marga Haagkamp uit. Ze vertegenwoordigt drie stichtingen: Bernhard van Leer, Kinderpostzegels en Augeo Versterkt. Het shaken baby syndroom is een voorbeeld waarbij met een simpele ingreep grote resultaten zijn te boeken. Door jonge ouders goed voor te lichten over het huilgedrag van baby’s, kan het aantal slachtoffers binnen drie jaar met 50% worden teruggebracht. Het is één van de punten uit een checklist van tien concrete acties die gemeenten kunnen opnemen in hun preventie-aanpak. ‘We willen gemeenten graag helpen bij het stellen van doelen en het maken van afspraken,’ zegt Haagkamp.

Monitor

Erik Jan de Wilde van het Nederlands Jeugdinstituut vertelt over de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Dit is een instrument dat gemeenten kunnen gebruiken om in kaart te brengen hoever ze zijn met hun aanpak. Hoe verhoudt die zich tot die van andere gemeenten? De gegevens zijn vertrouwelijk. Beleidsmedewerkers hoeven niet bang te zijn dat op straat komt te liggen dat hun gemeente er op een bepaald punt niet zo goed uitkomt. De monitor is gebaseerd op doelstellingen uit de preventieaanpak in het onderzoek van de Kinderombudsman. Inmiddels gebruiken 174 gemeenten de monitor al.

Meer informatie