Maatregelen om gedwongen huwelijk te voorkomen

10 juni 2013

De zomervakantie is een periode vol risico voor wie bang is te worden uitgehuwelijkt of achtergelaten in het land van herkomst. Het kabinet neemt daar een aantal maatregelen tegen.

Eén daarvan is een campagne gericht op jongeren. Deze campagne roept jongeren op hulp te zoeken bij het Steunpunt Huiselijk Geweld, als uithuwelijking vrezen of bang zijn te worden achtergelaten. Ook is voor deze jongeren een website opgezet: www.alsniemandietsweet.nl

Steunpunten Huiselijk Geweld worden voortaan ondersteund door een landelijke organisatie die hulpverleners adviseert als er bijvoorbeeld slachtoffers in het buitenland zijn. Hulpverleners kunnen daarnaast gebruik maken van een digitaal leerprogramma waarmee ze hun kennis over huwelijksdwang kunnen vergroten. 

Geen precieze cijfers

Het ministerie heeft geen precieze cijfers, maar het vermoeden is dat huwelijksdwang honderden keren per jaar voorkomt. Het is evenmin bekend hoe veel vrouwen en kinderen tegen hun zin worden achtergelaten in het land van herkomst, bijvoorbeeld na een vakantie daar. 

Download het bestand