Landelijk congres huiselijk geweld en kindermishandeling

8 april 2013

Even weg uit de hectiek van alle dag. Met de benen op tafel nadenken en meedenken over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Wat zijn succesvolle projecten elders? Bijpraten, bijtanken en inspiratie opdoen.

Op maandag 18 november in de week van ‘Kinderen Veilig’ houden we een landelijk congres. Houdt u de datum vast vrij? Het congres is een samenwerking van programma RegioAanpak Veilig Thuis (ministerie van VWS, VNG, Federatie Opvang) en de kenniscentra Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut.

Het congres staat in het teken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het congres is primair bedoeld voor gemeenteambtenaren en professionals uit de sector zelf, maar ook voor ketenpartners (CJG, politie, maatschappelijk werk) en bestuurders (wethouders, raadsleden). Wat zijn de actuele ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling?

U kunt rekenen op een levendig en interactief programma met aandacht voor  nieuw beleid, nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen, en innovatieve voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk.  Natuurlijk krijgt u volop gelegenheid om te netwerken. Via onze digitale nieuwsbrief en op onze website houden we u op de hoogte over de locatie, het programma en waar u zich straks kunt inschrijven.