Koplopers in mei aan de slag met monitor

20 januari 2014

Wat gebeurt er precies bij de in-, door- en uitstroom van cliënten in de opvang? Vanuit programma RegioAanpak Veilig Thuis maakt de Federatie Opvang een monitor. Naar verwachting kan een groep met koplopers in de opvangsector vanaf mei beginnen met het vullen van de monitor.

De betekent dat ze de bestaande en nieuwe cliënteninvoeren in de monitor.  De monitor zal duidelijkheid geven over wachttijden, de duur van het verblijf in de opvang en knelpunten bij de uitstroom.  ‘Met de monitor komt  beleidsinformatie op tafel,’ zegt projectleider Johan Gortworst van de Federatie Opvang.  ‘Zo kunnen we zien waardoor mensen te lang in de opvang zitten en wat we eraan kunnen doen. Of wat een cliënt zelf kan doen. Een voorbeeld is schuldenproblematiek.  Dan kan een cliënt in verband met een huurschuld geen nieuwe woning huren, maar de behandeling is in feite al afgerond.’

Doelen
Gemeenten en de opvangsector zijn het eens geworden over de variabelen in de monitor: welke gegevens worden uitgevraagd en wat moet dit opbrengen?  De monitor staat niet op zichzelf, maar past binnen de doelen van de hulpverlening. De monitor meet als het ware of de doelstellingen van de hulpverlening ook worden gehaald en waarom eventueel niet.  ‘Het is de bedoeling dat de opvang straks een moment bepaalt dat de hulpverlening is afgerond, ook als de cliënt nog niet uitstroomt. Dat moment wordt nu nog niet geregistreerd, dus dit is een nieuwe ontwikkeling.  We sluiten verder zoveel mogelijk aan bij de bestaande cliëntregistraties. De medewerkers krijgen voor het vullen van de monitor een instructie. De directies van de instellingen zien het grote  belang in van de monitor en hebben toegezegd hun medewerkers te ondersteunen bij het aanleveren van gegevens.’

Beleidsontwikkeling
De eerste oplevering van de monitor zal dit jaar plaats vinden. Het systeem krijgt dan een vaste plek binnen het registratiesysteem in de opvang. Vervolgens kunnen de opvangsector en de gemeenten bepalen hoe de gegevens worden gebruikt in de beleidsontwikkeling.