Kom naar het landelijk congres Huiselijk geweld en kindermishandeling

28 juni 2013

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is volop in verandering: de decentralisaties en andere manieren van werken leiden tot veel dynamiek in de sector.  Wilt u met andere gemeenteambtenaren, bestuurders, ketenpartners en professionals meedenken en bijpraten over actuele ontwikkelingen, kom dan inspiratie opdoen op het Landelijk congres Huiselijk geweld op maandag 18 november 2013 in Nieuwegein. 

Ontschotten en doorpakken, dat is de rode draad in het programma. Dit is levendig en interactief met aandacht voor nieuw beleid, nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen en innovatieve voorbeelden uit de uitvoeringspraktijk. Natuurlijk krijgt u volop gelegenheid om te netwerken en ervaringenuit te wisselen. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

• Ontwikkeling van een regiovisie
• Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK)
• Transities in het sociaal domein en de rol van sociale wijkteams
• Monitor van lokale aanpak kindermishandeling
• Europese Family Justice Centers
• Ouderenmishandeling

Het definitieve programma vindt u half september op www.congreshuiselijkgeweld.nl

Voor wie?
Het congres is primair bedoeld voor gemeenteambtenaren, ketenpartners (CJG, politie, hulpverlening en opvang) en professionals uit de sector zelf. Ook professionals en bestuurders (wethouders, raadsleden) die nu of in de toekomst in hun werk te maken krijgen met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn van harte welkom.

Wanneer en waar?
Maandag 18 november 2013, aan het begin van de ‘week van Kinderen Veilig’, in het
NBC in Nieuwegein.

Kosten en voorinschrijven
De kosten voor deelname aan het congres bedragen € 149,00 per persoon (excl. btw). U kunt zich voorinschrijven op de website www.congreshuiselijkgeweld.nl. In september
is het definitieve programma bekend. Als u zich nu alvast voorinschrijft, sturen wij in september een bericht met het verzoek uw inschrijving te bevestigen en uw voorkeur
voor workshops aan te geven.

Samenwerkende partijen
Het congres is een samenwerking van VNG, MOVISIE, Nederlands Jeugdinstituut en Federatie Opvang en is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Informatie
Congres- en Studiecentrum VNG | Contactpersoon Cindy Knippenberg
T 070 - 3738469 | M info@congreshuiselijkgeweld.nl

Bekijk hier de vooraankondiging (pdf, 28 juli 2013)