Knooppunt aanpak gedwongen huwelijken naar Den Haag

7 juli 2014

Het  landelijk knooppunt  voor vraagstukken op het gebied van gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland, komt in Den Haag. Hulpverleners uit het hele land kunnen hier terecht voor ondersteuning bij het aanpakken van deze vormen van mishandeling.

Het knooppunt wordt ook het aanspreekpunt voor partners in het buitenland die te maken hebben met een concreet geval van achterlating.
Het knooppunt komt in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, omdat daar al veel ervaring is met het aanpakken van huiselijk geweld en gedwongen huwelijken. Ook zijn veel partners zoals ministeries en ambassades in Den Haag gevestigd.

Samenwerking

Veel gemeenten in Nederland hebben te maken met problemen rond gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland, die vaak gepaard gaan met de dreiging van eerwraak. De slachtoffers zijn in veel gevallen minderjarig. Hun problemen kunnen alleen worden aangepakt door goede samenwerking tussen onder meer jeugdzorg, politie, openbaar ministerie en de ambassades.

Expertise

Vooral voor gemeenten die maar af en toe met deze problematiek te maken krijgen kan dit een hele opgave zijn. Daarom is er behoefte aan een landelijk kennis- en expertisecentrum waar de toekomstige Advies- en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK's) en hulpverleners uit het hele land terecht kunnen.

Nog dit jaar van start

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de VNG gevraagd het initiatief te nemen, zodat het 'Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating nog dit jaar kan starten. De VNG heeft gezocht naar de meest geschikte kandidaat. De keuze is daarbij op Den Haag gevallen. Er wordt een kwartiermaker aangesteld die het knooppunt verder vorm zal geven, voortbouwend op de ervaring die al aanwezig is bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld. Voor de  kennisfunctie wordt aansluiting gezocht bij Movisie, het landelijke kennisinstituut voor sociale vraagstukken. Het knooppunt moet in de loop van 2015 volledig operationeel zijn.