Kinderpostzegels steunt kinderen in vrouwenopvang

20 mei 2015

De omstandigheden voor kinderen in de vrouwenopvang moeten worden verbeterd. Kinderpostzegels stelt hiervoor geld beschikbaar, samen met een particulier vermogensfonds.

Karin Matthijsse, Stichting Kinderpostzegels

Samen met de Federatie Opvang heeft Kinderpostzegels het Plan Veilige Toekomst opgesteld, vertelt Karin Matthijsse van Kinderpostzegels. ‘Uit onderzoek wordt steeds duidelijker hoe groot de gevolgen van huiselijk geweld zijn voor kinderen. Onder slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld komt op latere leeftijd veel meer depressie, werkloosheid en schuldenproblematiek voor. Het is cruciaal dat kinderen hun ervaringen verwerken. Dat ze erover kunnen praten en worden begeleid.

Ook om te voorkomen dat huiselijk geweld doorgaat van generatie op generatie. Goede begeleiding van en hulp aan kinderen is noodzakelijk om de negatieve spiraal te doorbreken.’

Huidige situatie

In de vrouwenopvang verblijven rond de drieduizend kinderen, ze wonen daar korter of langer (van enkele weken tot ruim een jaar). Vaak is het opvangcentrum niet in hun eigen stad; contacten op school en met vriendjes worden verbroken. De woonsituatie in de opvang is niet ideaal met vaak gedeelde woonkamers en weinig eigen ruimte om rustig huiswerk te kunnen maken of om te spelen.

De mogelijkheden voor individuele zorg of begeleiding van kinderen in de opvang  zijn beperkt. In het kader van een kwaliteitsimpuls in de aanpak van huiselijk geweld heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) geld beschikbaar gesteld. Dit geld is deels bestemd voor het begeleiden van kinderen in de vrouwenopvang.

Impuls

Het plan Veilige Toekomst moet een impuls geven aan de hulpverlening aan kinderen in de vrouwenopvang. Instellingen kunnen geld aanvragen, maar de reikwijdte van het plan is breder dan bijvoorbeeld begeleiding en het trainen van kindbegeleiders, vertelt Matthijsse. ‘Het gaat ook veilige huisvesting voor vrouwen en hun kinderen. Zo kunnen we dit jaar al vijf instellingen een bijdrage geven voor een (ver)bouwen van veilige gezinsunits. Ook is er geld beschikbaar voor het stimuleren van sport- en spelactiviteiten.’

Belangenbehartiging

De investering van Kinderpostzegels is ook bedoeld als stimulans voor gemeenten en andere partijen. ‘We willen nadrukkelijk aandacht vragen voor kinderen in de opvang,’ zegt Matthijsse. ‘We willen een jongerenpanel opzetten; jongeren uit de opvang die bij elkaar komen en praten over hun ervaringen. Wat hebben we nodig? Wat kan er beter? Daarbij is nadrukkelijk ook plek voor jongeren uit de maatschappelijke opvang die te maken hebben gehad met geweld.’ Dit panel moet een rol krijgen in de belangenbehartiging. ‘We willen zowel de landelijke als de lokale politiek beïnvloeden.  Vorig jaar voerde vrouwenopvang Rosa Manus in Leiden de methode Veerkracht in voor het begeleiden van kinderen. Dit  is gezamenlijk gefinancierd door Kinderpostzegels en de gemeente Leiden. Want één ding is zeker: een investering in hulp en begeleiding van deze kwetsbare groep scheelt later veel maatschappelijke kosten. Preventie is niet alleen algemene opvoedondersteuning, de opvang is een specifieke plek waar je direct kunt aansluiten op een grote behoefte.’

Praktijk

Het plan krijgt al vorm in de praktijk. Er zijn al vijf projecten voor veilige gezinshuisvesting ondersteund. De werving van jongeren voor het jongerenpanel gaat nog deze maand van start. En de plannen voor het bieden van trainingen aan kinderhulpverleners zijn in de maak.

Meer informatie