Kinderen beter begeleid in vrouwenopvang

5 april 2016

In de vrouwenopvang worden kinderen beter begeleid. 17 van de 24 vrouwenopvangorganisaties doen dit volgens de methodiek Veerkracht.

De Federatie Opvang evalueerde de aanpak. Kinderen, vrouwen en medewerkers van de vrouwenopvang zijn er positief over. Kinderen krijgen gerichte hulp en aandacht en het contact met de vader is een expliciet aandachtspunt. Voorzitter Jan Laurier van de Federatie Opvang presenteerde de evaluatie op 31 maart aan de VNG commissie Gezondheid en Welzijn. Hij greep dit aan om het belang te benadrukken van het begeleiden van kinderen in de opvang. Zij hebben veel meegemaakt en moeten hun ervaringen goed verwerken.

Methodisch en gestructureerd

Veerkracht is een methodische en gestructureerde aanpak om erachter te komen hoe het kind eraan toe is, of en welke hulp nodig is en wat er nodig is voor een weerbare en veilige toekomst. Voor de evaluatie spraken de onderzoekers met directies en medewerkers van instellingen, met moeders en kinderen en vaders.

Kinderen

De kinderen vertellen dat ze de aandacht die ze in de opvang krijgen, fijn vinden. Maar er zijn ook kinderen die niet van gesprekken houden en liever hun eigen gang gaan. Een deel van de kinderen zegt dat de begeleiding hen heeft geholpen. Sommige kinderen weten dat niet, maar vinden dat het in elk geval hun moeder of vader heeft geholpen. De moeders zijn erg te spreken over de speciale aandacht voor hun kind. Ze weten beter hoe het met hun kind gaat en ze zijn blij dat het kind bij een medewerker terecht kan met dingen waarover de moeder niet gemakkelijk praat.

Vaders

Medewerkers en directies kwalificeren de aanpak als een impuls voor de kwaliteit van de begeleiding van kinderen. De methode is op maat toepasbaar en leidt tot professionalisering. Een grote verbetering is dat in de meeste gevallen contact wordt gelegd met de vader en dat die wordt betrokken bij de begeleiding van het kind. Van de twee vaders die voor de evaluatie zijn geïnterviewd is er één positief. De ander is negatief, maar daarbij kan de conflictsituatie waar hij zich in bevindt een rol spelen. Een knelpunt is dat Veerkracht erg uitgebreid is. Daardoor is het lastig de methode in zijn geheel uit te voeren. Er is behoefte aan meer focus op de kernpunten zodat duidelijk is welke instrumenten altijd moeten worden toegepast en welke naar keuze. De Federatie Opvang en de gemeenten gaan de methode op dit punt verbeteren. 

Kwaliteitsimpuls

Het toepassen van de methodiek Veerkracht is één van maatregelen uit de Kwaliteitsimpuls voor de aanpak van huiselijk geweld. Staatssecretaris Van Rijn, de Federatie Opvang en de VNG maakten daarover in 2014 afspraken. Het Rijk stelde hiervoor aan de gemeenten structureel € 10 miljoen extra per jaar beschikbaar.

Meer informatie