Instrument voor integrale aanpak huiselijk geweld

26 juli 2016

De Monitor Aanpak Kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) is uitgebreid. Het gaat nu niet alleen om kindermishandeling maar om al het huiselijk geweld.

De monitor is een instrument voor gemeenten om beleidsontwikkelingen in kaart te brengen en waar nodig bij te sturen. Ruim tweehonderd gemeenten gebruiken het. Zij kunnen met het instrument kennis delen en (anoniem) benchmarks maken. Gemeenten die zich aansluiten krijgen toegang tot de website en de monitor.

Cijfers

De monitor bevat cijfers op gemeenteniveau over het aantal onderzoeken, het aantal betrokken kinderen, de aard van de mishandeling, de herkomst van de meldingen en wat ermee is gebeurd. Daarnaast biedt de monitor gewogen schattingen over de omvang van kindermishandeling en huiselijk geweld. Omdat de cijfers van Veilig Thuis over 2015 nog niet compleet zijn, heeft het NJi via het CBS aanvullende gegevens van de politie en Slachtofferhulp over (huiselijk) geweld opgenomen.

Inzicht in de aanpak

Verder geeft de monitor een gemeente inzicht in de eigen aanpak. Aan de hand van een vragenlijst wordt zichtbaar wat er in de gemeente bereikt is en wat er beter kan. Daarnaast kunnen gemeenten via het online dashboard van de monitor tips met elkaar uitwisselen.

Gratis

De monitor is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en wordt gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation. De uitbreiding van de monitor naar huiselijk geweld is in nauwe samenwerking met Movisie tot stand gekomen. Gemeenten kunnen zich gratis aansluiten bij de monitor via www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Monitor-Aanpak-Kindermishandeling-en-Huiselijk-Geweld.

Download het persbericht over de monitor van het NJI (pdf, juli 2016)