Informatie voor burgemeesters

10 december 2013

Wat is de rol van de burgemeester bij veiligheid achter de voordeur? Bij huiselijk geweld en kindermishandeling komen vraagstukken rond veiligheid en zorg bij elkaar. Binnen de programma's RegioAanpak Veilig Tuis en het
ondersteuningsprogramma AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) krijgen we steeds vaker vragen over de rol van de burgemeester.

We willen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en alle veranderingen per 2015, onder de aandacht brengen van burgemeesters. Aan welke informatie hebben zij behoefte? Wat is een goede vorm?

Behoeftepeiling

Voormalig burgemeester Anne-Marie Worm-de Moel (Muiden) gaat met een aantal burgemeesters in gesprek om te peilen waar behoefte aan is. Vanuit de programma's RegioAanpak Veilig Thuis en AMHK wordt begin volgend jaar dan gestart met het ontwikkelen van het gewenste informatiemateriaal. Daarin besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de veranderingen per 2015 op het gebied van de jeugdzorg, de rol van het Veiligheidshuis en het belang van eenduidige afspraken in de regio.

Mevrouw Worm schreef eerder een artikel over huiselijk geweld en kindermishandeling in het Burgemeestersblad.

Download het artikel Wie voelt zich verantwoordelijk voor veiligheid achter de voordeur (pdf, november 2013)