Hulp voor gemeenten bij uitvoering Ouderen in veilige handen

7 november 2013

Centrumgemeenten krijgen ondersteuning bij de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Dat gebeurt in het kader van het actieplan Ouderen in veilige handen. Het ministerie van VWS heeft hiervoor organisatiebureau B&A ingeschakeld.

Uit een inventarisatie bij centrumgemeenten blijkt dat er een brede behoefte is aan instrumenten, voorbeelden en praktijkverhalen. Om helder te krijgen waar precies behoefte aan is, gaat het bureau een onderzoek uitvoeren. Op bais daarvan besluit VWS in overleg met de centrumgemeenten en de VNG hoe het aanbod vorm krijgt. In februari moet het ondersteuningsaanbod klaar zijn.

Beleid
B&A gaat ook opnieuw inventariseren wat voor beleid centrumgemeenten intussen hebben voor de aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Het doel daarvan is om de balans op te maken, en om na te gaan wat gemeenten van het ministerie van VWS verwachten na afloop van het actieplan Ouderen in veilige handen. Het resultaat van deze inventarisatie verschijnt eind volgend jaar.

Wilt u op de hoogte blijven? Neem een abonnement op de nieuwsbrief van Ouderen in veilige handen.