Hoeveel geld krijgt uw gemeente voor opvang?

7 juni 2013

Hoeveel geld krijgt uw gemeente voor vrouwenopvang en voor maatschappelijke opvang? U vindt het in de meicirculaire. 

Sinds 2010 krijgen 43 gemeenten krijgen via een decentralisatieuitkering middelen voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en openbare geestelijke gezondheidszorg. Het overgangsschema houdt volgend jaar op, de middelen worden toegevoegd aan het objectieve deel van het model. 

Vrouwenopvang
Voor vrouwenopvang is vorig jaar aangekondigd dat er een nieuw, objectief verdeelmodel komt. Daarover komt meer nieuws in de septembercirculaire. De verdeling van het budget nu is gelijk aan die van vorig jaar. 

Waar vindt u de gegevens?
U vindt de tekst over maatschappelijke opvang op pagina 34 en de bedragen in de bijlage op pagina 42. De tekst over vrouwenopvang staat op pagina 35. De cijfers staan in de bijlage op pagina 86. 

Download het bestand
Meicirculaire 2013