Hoe verdelen we de koek?

7 april 2013

Hoeveel geld geeft u uit aan vrouwenopvang? Waar wordt dit geld precies aan besteed? Waar komen de mensen in uw opvanginstelling vandaan?

Binnenkort krijgt u als gemeente of opvanginstelling een vragenlijst in de bus van het ministerie van VWS. De lijsten bevatten een flink aantal feitelijke vragen. Het ministerie wil daarmee achterhalen hoe gemeenten de middelen voor opvang van slachtoffers van huiselijk geweld besteden en waar de (meeste) slachtoffers vandaan komen. Uiteindelijk moet zo de zorgzwaarte per regio worden vastgesteld. Dat is nodig voor het ontwikkelen van verbeterd verdeelmodel.

Het rijk bekostigt de aanpak van huiselijk geweld nu nog op basis van een deels historisch en deels objectief verdeelmodel. Het beschikbare budget is sinds 1997 aanzienlijk gegroeid: van 23 naar 104 miljoen euro. De historische component in het verdeelmodel is gebaseerd op voorzieningen die van oudsher aanwezig waren. De middelen die sinds 2002 zijn toegevoegd, worden verdeeld naar rato van het aantal inwoners en minderheden in de regio.

Het huidige model is achterhaald omdat de parameters in het objectieve verdeelmodel (inwoners/minderheden) weinig zeggen over de zorgzwaarte in een regio. Bovendien werden slachtoffers vroeger vaak buiten hun eigen regio opgevangen, nu blijven ze bij voorkeur dicht bij huis. Het ministerie laat nu een nieuw verdeelmodel ontwikkelen dat gebaseerd is op de zorgzwaarte. Ook moet het nieuwe model gemeenten prikkelen om – naast opvang - voldoende aandacht te besteden aan preventie, vroegsignalering en nazorg.