Hoe gemeenten meisjesbesnijdenis kunnen voorkomen

14 december 2016

Het bestrijden van vrouwelijke genitale verminking is een taak van gemeenten. Maar hoe pak je dit aan? De VNG heeft er een factsheet over gemaakt. 

Omdat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn ze dat ook voor het voorkomen van meisjesbesnijdenis. Landelijk bestaat hiervoor al langer een ketenaanpak. Die is niet alleen gericht op preventie, maar ook op zorg voor slachtoffers en het pakken en bestraffen van daders.

GGD

Hoe gemeenten op dit terrein hun rol kunnen pakken staat uitgelegd in het factsheet. Gemeenten moeten zorgen dat een basispakket JGZ beschikbaar is en actief wordt aangeboden aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar. Daarbij heeft de GGD een coördinerende rol in de preventie en zorg rond vrouwelijke genitale verminking. De Wet verplichte meldcode is een belangrijk instrument om meisjesbesnijdenis aan te pakken. Het onderwerp moet worden opgenomen in de regiovisies huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Download het VNG factsheet voor gemeenten over de aanpak van vrouwelijke genitalie verminking (pdf, december 2016)