Handreiking promoten aandachtsfunctionaris kindermishandeling

28 juni 2016

Hoe promoten en ondersteunen gemeenten de aandachtsfunctionaris kindermishandeling binnen onderwijs- en kinderopvangorganisaties?

De AWJTwente inventariseerde dit samen met de Academische Werkplaats Kindermishandeling. Op basis van de resultaten is een handreiking opgesteld.

Meldcode
Een aandachtsfunctionaris kindermishandeling ondersteunt collega's die kindermishandeling vermoeden. Hij ziet ook toe op het toepassen van de meldcode. 

Inhoud
De handreiking geeft concrete handvatten aan gemeenten. Onderwerpen zijn:

  • Hoe organisaties en gemeenten profiteren van deskundige aandachtsfunctionarissen kindermishandeling
  • Wat de belangrijkste taken zijn van de aandachtsfunctionaris
  • Welke competenties een aandachtsfunctionaris nodig heeft om zijn taken goed uit te kunnen voeren
  • Welke activiteiten gemeenten kunnen (laten) organiseren die het aanstellen van een aandachts- functionaris bevorderen en de competenties van de aandachtsfunctionaris versterken

Download de Handreiking Promoten en ondersteunen aandachtsfunctionarissen kindermishandeling (pdf, juni 2016)

Zie ook