Groninger gemeenten en ketenpartners samen aan de slag met Regiovisie

27 november 2013

In de regio Groningen hielden gemeenten, instellingen en ketenpartners op 13 november een startbijeenkomst voor het maken van een Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. De samenvoeging van het SHG en het AMK tot één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) is ook een gezamenlijke opgave.

De betrokkenheid van zowel centrumgemeenten, instellingen als ketenpartners is groot. ‘Je kunt merken dat iedereen zich realiseert dat er kansen liggen voor sluitende en meer integrale aanpak,’ vertelt implementatieadviseur Rinske Masselman van programma RegioAanpak Veilig Thuis. ‘Volgend jaar moet er veel gebeuren. Instellingen, partners en regiogemeenten willen graag samen aan de bak.’

Integrale aanpak
Ongeveer dertig vertegenwoordigers van regiogemeenten, jeugdzorginstellingen, het SHG, het AMK, welzijnsorganisaties, het veiligheidshuis en het maatschappelijk werk waren aanwezig. Wicher Pattje (programmaleider RegioAanpak Veilig Thuis en ondersteuningsprogramma AMHK) hield een inleiding over het belang van een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  Vervolgens was er een uitzetting van Lienja van Eijkern over het proces om te komen tot één AMHK.  Els Dafallah van Het SHG en de vrouwenopvang in Groningen vertelde over een onderzoek naar de effectiviteit van tijdelijke huisverboden. Vervolgens gingen de deelnemers in werkgroepen uiteen. Ze bespraken daar verschillende thema’s, bijvoorbeeld de visie van de G4 op een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, en de verschuiving van een curatieve naar een preventieve aanpak.

Download de presentatie van Wicher Pattje (ppt, 17 november 2013)
Download de presentatie van Lienja van Eijkern (ppt, 17 november 2013)