Geslaagde startbijeenkomst Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg

10 december 2013

Ongeveer 75 vertegenwoordigers van gemeenten en ketenpartners in de regio Maastricht deden op 5 december mee aan de startbijeenkomst voor de regiovisie Aanpak Geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vooral vanuit ketenpartners zoals het Veiligheidshuis, de politie, het Openbaar Ministerie, Jeugdzorg, maatschappelijk werk, AMK en SHG waren veel mensen aanwezig. Van de 16 regiogemeenten waren er 7 vertegenwoordigd.

De bijeenkomst in la Bonbonnière in Maastricht was georganiseerd door het kernteam Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg. De leden daarvan zijn Joan Beemer(gemeente Maastricht), Michel van de Winkel (gemeente Heerlen), Beppie Ortmans (Parkstad Limburggemeenten), Willemien van der Linden (gemeente Sittard-Geleen), Dominique Vranken (GGD Zuid Limburg en Steunpunt Huiselijk Geweld).

In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de aanpak van huiselijk geweld. Rinske Masselman van programma RegioAanpak Veilig Thuis hield een presentatie over hoe centrumgemeenten samen met de buren in de regio gezamenlijk een regioaanpak kunnen ontwikkelen. Vanuit het programma is er een digitale handreiking voor ontwikkeld.

Tempo maken
Het kernteam Regiovisie Veilig Thuis stelde al een startnotitie op voor de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit kader is gebaseerd op de handreiking, vertelde Joan Beemer. Ze presenteerde de uitgangspunten en alle onderwerpen die in de visie moeten worden uitgewerkt. Hiervoor worden na de bijeenkomst drie werkgroepen ingesteld. Joan riep de aanwezigen op om zich hiervoor aan te melden. 'We willen snel verder,' zei ze. 'Temeer omdat de vorming van een AMHK onderdeel is van de regiovisie die met ingang van 2015 operationeel moet zijn.' Joan vindt dat het een positieve bijeenkomst was en ze hoopt dat ook de andere regiogemeenten zich willen aansluiten bij de visievorming en participeren in de werkgroepen.'

Tot slot kwam ook Sinterklaas nog even langs. In dichtvorm wees hij alle aanwezigen op het belang van een gezamenlijke aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Download de presentatie van Rinske Masselman (ppt, 5 december 2013)

Download de presentatie van Joan Beemer (ppt, 5 december 2013)

Download het kader voor de Regiovisie Veilig Thuis Zuid-Limburg (Word, december 2013)