Gemeenten in regio Arnhem aan de slag met regiovisie

23 april 2013

Hoe verbinden we de aanpak van huiselijk geweld met de drie decentralisaties? Wat willen we opnemen in onze regiovisie? Welke stappen zijn daarvoor nodig?

Op uitnodiging van beleidsadviseur Désirée Veer (Arnhem) bespraken 12 ambtenaren uit de centrumregio Arnhem dit onderwerp bij een bijeenkomst, half april. De deelnemers waren het over één ding snel eens: het aanpakken van geweld in huiselijke kring is een zaak van zowel de regiogemeenten als de centrumgemeente. ‘De centrumgemeente voert tenslotte beleid uit namen de regio en met geld van alle regiogemeenten. Ook zijn er taken die je bij uitstek lokaal moet uitvoeren. Juist daarom moeten we goed bespreken hoe het een op het ander aansluit. Zo kunnen we de hele keten van preventie en signalering tot opvang, herstel en nazorg goed regelen,’ zegt Désirée Veer.

Impact
Miranda Hendriksen van Moviera (organisatie gericht op de aanpak van huiselijk geweld in heel Gelderland) opende de bijeenkomst met een presentatie over vrouwenopvang en het steunpunt huiselijk geweld in de regio Arnhem. Ze vertelde over de impact van huiselijk geweld en ook dat de meeste meldingen nog via de politie binnen komen. De burger (de sociale omgeving) laat nog weinig van zich horen.

Tips
Programmasecretaris Gertrude van Driesten van RegioAanpak Veilig Thuis gaf vervolgens overwegingen en tips voor het maken van een Regiovisie, bijvoorbeeld:

  • Besteed aandacht aan de ‘regio-analyse’: beschrijf de kenmerkenvan je regio. Hoeveel meldingen? Hoe zwaar? Wat versta je precies onder huiselijk geweld?
  • Wat is het krachtenveld? Wie zijn de cruciale partners voor een gedragen regiovisie?
  • Wat zijn de hogere doelen, de subdoelen en de concrete acties?
  • Wat zijn de fases voor het maken van de regiovisie, wat moet wanneer gebeuren?

In het zaaltje hing een waslijn met daaraan gaandeweg steeds meer kaartjes met te nemen acties. Werk aan de winkel. Vanaf nu niet alleen voor Désirée Veer, maar ook voor een aantal van haar collega’s uit de regiogemeenten. De basis voor de regiovisie is gelegd.

Meer informatie

Download het format Regiovisie