Gemeenten kunnen van start met regiovisie

9 juni 2013

Het was volle bak op dinsdag 4 juni bij de VNG. Zo’n dertig beleidsmedewerkers van centrumgemeenten voor vrouwenopvang en huiselijk geweld namen deel aan het ambtelijk overleg en workshops over het programma ‘RegioAanpak Veilig Thuis’.

Complimenten waren er voor de handreiking regiovisie. Gemeenten kunnen dit stuk goed gebruiken als inspiratie voor hun eigen beleidsplan, al zijn er nog inhoudelijke opmerkingen en vragen. Sommige centrumgemeenten willen de handreiking voorleggen aan hun regiogemeenten, als eerste stap op weg naar implementatie; een goed idee. We hebben afgesproken dat er tot 15 augustus tijd is om inhoudelijke reacties  door te geven via info@regioaanpakveiligthuis.nl. Zo kunnen we de handreiking dan nog een keer bijwerken voordat hij aan het wethouderoverleg van 25 september wordt voorgelegd.

Nuttig publicaties
Welke hoge- en lagedrukgebieden komen we verder tegen? De visie van de G4 op een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt op 20 juni feestelijk gelanceerd. Dit document bevat een schat aan inspiratie, waar iedere gemeente uit kan putten. Het ambtelijk overleg heeft geadviseerd om een link naar de G4-visie op te in de handreiking, zonder formele status maar als lezenswaardige aanbeveling . Net als andere nuttige publicaties zoals ‘De volgende stap’. 

Wethoudersoverleg
In het wethouderoverleg van 25 september 2013 verwachten we dat veel resultaten uit onze projecten bij elkaar gaan komen. Zo hebben we dan zicht op de betekenis van het adviesrapport over ‘specifieke groepen in landelijke opvang’ voor de komende jaren. Ook is de ontwikkeling van de monitor van in-, door- en uitstroom in de vrouwenopvang begonnen en weten we de contouren van het nieuwe verdeelmodel (dit laatste onder verantwoordelijkheid van VWS).

Specifieke groepen
Een spannende ontwikkeling is die van de bekostiging van bovenregionale opvang van specifieke groepen. We onderzoeken op dit moment of we kunnen aanhaken op een model dat binnen het nieuwe jeugdstelsel wordt ontwikkeld. Komende zomer zal blijken of dit een haalbare kaart is, of dat we toch een maatwerkmodel moeten maken voor de vrouwenopvang.

Meedenkers
Binnen het programma kijkt een ambtelijke klankbordgroep maandelijks met ons mee. Ook hebben we per project een groepje ambtelijk meedenkers. Dat werkt prettig, het scherpt ons om vanuit lokaal perspectief het programma vorm te geven. Dank aan ieder.

Volgend overleg
Op dinsdag 10 september 2013 is het volgende ambtelijk overleg vrouwenopvang. Dan bereiden we de agenda van het wethouderoverleg voor. Hoe we centrum- én regiogemeenten verder gaan meenemen in het programma, denken we komende periode uit. Wordt vervolgd.

Meer weten? Mail info@regioaanpakveiligthuis.nl

Alle publicaties vindt u in onze toolkit