Gemeenten en slachtoffers van mensenhandel

20 mei 2015

Elke gemeente kan te maken krijgen met slachtoffers van mensenhandel. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten bij de opvang en zorg voor deze slachtoffers?

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden (r) en Annemarie Jorritsma

Dit is onderzocht door een commissie onder voorzitterschap van burgemeester Henri Lenferink van Leiden. Het onderzoeksrapport is in april aangeboden aan voorzitter Annemarie Jorritsma van de VNG.

 

Uitbuiting

Mensenhandel komt voor in allerlei vormen. Mensen worden beroofd van hun vrijheid en uitgebuit. Ze worden gedwongen te werken in de seksindustrie, tot criminele activiteiten of tot werken onder zeer slechte voorwaarden. Het probleem komt overal voor, in grote en in kleine gemeenten.

Verantwoordelijkheid

De commissie Lenferink adviseert om de verantwoordelijkheid voor slachtoffers van mensenhandel te laten bij de gemeente waar zij worden aangetroffen. Verder pleit de commissie voor generieke opvang, zoveel mogelijk in de eigen regio, al zijn in sommige gevallen specialistische vormen van zorg noodzakelijk.

De VNG en de Federatie Opvang gaan met het advies aan het werk en onderzoeken wat de gevolgen moeten zijn voor het gemeentelijke beleid en de opvang.

Meer informatie